Lotne związki organiczne w Twoim otoczeniu

Lotne związki organiczne – czym są

Lotne związki organiczne to związki które bardzo łatwo przechodzą do stanu lotnego, w postaci gazu lub pary, z formy ciekłej lub stałej. Lotne związki organiczne na szeroką skalę występują w naturze i są emitowane nawet przez drzewa. Stanowią ważny kanał komunikacji zwierząt i roślin (np. zapachy).

Występują w postaci różnych związków i w różnym stopniu oddziałują na zdrowie człowieka i stan środowiska. Niektóre mają działanie krótko i długo terminowe. Niektóre są bardzo trwałe i mogą się utrzymywać latami a niektóre ulegają rozpadowi po kilku godzinach.

Nie będę w tym wpisie rozwijał listę możliwych oddziaływań na człowieka i przyrodę, jest ona długa i dla chętnych łatwo dostępna w internecie.

Jedno z najbardziej podstawowych oddziaływań na przyrodę i człowieka przez LZO (czyt. Lotne Związki Organiczne) to wraz z promieniowaniem UV pochodzącym ze słońca uczestniczą w procesie powstawania ozonu. O ile ozon w warstwie ozonowej odgrywa niebagatelną rolę, to ozon powstający na tej wysokości na której my żyjemy może być szkodliwy.

Lotne związki organiczne w farbach i lakierach

Lotne związki organiczne w farbach i lakierach są dość istotnym tematem. Niektóre źródła podają, że LZO nawet w 30 % pochodzą z rozpuszczalników stosowanych na szeroką skalę w przemyśle farbiarskim. Z tego nawet 10 % może bezpośrednio pochodzić z produkcji i stosowania farb.

Lotne związki organiczne w farbach stosowanych w lakiernictwie są zdecydowanie bardziej znaczącym zagadnieniem niż w przypadku farb akrylowych na bazie wody. Natomiast na potrzeby tego wpisu zajmiemy się farbami do wnętrz .

Regulacje prawne dążą do ograniczania LZO w farbach stosowanychw farbach.

Aktualne normy prawne obowiązujące w Polsce mówią o maksymalnej zawartości LZO w farbach do wnętrz na poziomie 30 g/l.

Obecnie dostępne farby na rynku mają zawartość LZO nawet na poziomie 1 g/l lub nie mają ich wcale.

Lotne związki organiczne w Twoim otoczeniu

Lotne związki organiczne w naszym najbliższym otoczeniu wewnątrz, czyli w domu, w pracy, potrafią osiągać stężenie 10-cio krotnie większe niż to na zewnątrz. Warto o tym pamiętać kupując kolejne przedmioty codziennego użytku, czy chemię gospodarstwa domowego, być może dążąc do zmniejszenia tego stężenia.

Lista źródeł LZO jest bardzo długa i sięga kilka/kilkanaście tysięcy pozycji. Poniżej grafika która ma za zadanie pokazać jak bardzo jesteśmy wystawieni na działanie Lotnych Związków Organicznych.

Poniższa grafika ma przybliżyć w prosty sposób obecność LZO w naszym otoczeniu i zwrócić uwagę na ten temat:

Lotne Związki Organiczne LZO infografika
Infografika Lotne Związki Organiczne

Jest to wpis mający jedynie przybliżyć zagadnienie jakim są LZO czyli Lotne związki organiczne. Ten wpis nie wyczerpuje tematu lecz jedynie naświetla pewne kwestie.

Źródła informacji

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality#Sources

https://www.health.state.mn.us/communities/environment/air/toxins/voc.htm

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.