Malowanie ścian Wrocław cennik usług. Podchodzimy kompleksowo do usług malarskich. Przedstawimy Tobie jedną kwotę za m2 usługi.

Ceny usług malarskich zależą od wymaganego nakładu pracy – wycena prac.

W kwocie usługi malarskiej zawarte są m.in.:

  • przygotowanie powierzchni do malowania (łącznie z gruntowaniem i ceną gruntu – jeśli konieczny (patrz przygotowanie powierzchni nie chłonnych)
  • oklejanie powierzchni niemalowanych z kosztem materiału,
  • malowanie farbą podkładową (jeśli jest potrzebna),
  • malowanie farbą nawierzchniową,
  • pomoc w doborze i dostarczenie farb na budowę.

Kilka pomocnych informacji przed przystąpieniem do prac i wyceną:

Malujemy ściany wcześniej malowane.

Malujemy tynki gipsowe.

Robimy i malujemy gładzie.

Malujemy tynki cementowo – wapienne ( tynki cw).

Doświadczenie pokazuje, że kalkulacja oparta i jedną cenę za usługę ułatwia współpracę, ponieważ jasno ustalone zasady prowadzą do łatwej komunikacji.

Nie zaskoczymy Ciebie rachunkiem na koniec usługi i na bierząco będziemy informować o wszelkich sprawach koniecznych.

Twoje zadanie to powierzyć nam prace do wykonania i cieszyć się pięknie i profesjonalnie pomalowanymi ścianami i sufitami.

Do wyceny wstępnej potrzebujemy podstawowych informacji i w niektórych przypadkach możemy ją przygotować w kontakcie drogą mailową.

Zazwyczaj wycenę, na podstawie której możemy nawiązać współpracę, przygotujemy dopiero po oględzinach bądź szczegółowym zapoznaniu się z inwestycją.

Malowanie ścian Wrocław,

Paweł