Lotne związki organiczne w Twoim otoczeniu

Lotne związki organiczne – czym są Lotne związki organiczne to związki które bardzo łatwo przechodzą do stanu lotnego, w postaci gazu lub pary, z formy ciekłej lub stałej. Lotne związki organiczne na szeroką skalę występują w naturze i są emitowane nawet przez drzewa. Stanowią ważny kanał komunikacji zwierząt i roślin (np. zapachy). Występują w postaci…